Concello de Vigo

O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratacion e fomento do emprego da asociación e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidada.    

Continue reading